Greate Buorren 32, 9263 PM Garyp | 0511 - 52 14 19 | info@elzingagaryp.nl

Meststoffen

Bent u op zoek naar meststoffen? Dan bent u bij Elzinga Garyp  aan het juiste adres. Wij bieden een breed assortiment aan verschillende soorten meststoffen. 

Planten groeien niet zomaar. Net zoals wij eten en drinken, hebben planten naast water ook voeding nodig.  U kunt kiezen uit kunstmeststoffen en biologische meststoffen. Universeel of uniek per soort, want voor elke bloei heb je ander soort voeding nodig voor extra groei of meer vruchten. 

Planten hebben voeding nodig   Veel mensen denken dat zij hun tuin bemesten met gedroogde koemest. Koemest is echter eerder een bodemverbeteraar qua structuur dan een toevoeger van voedingsstoffen. Koemest is immers verteerde grasresten (voedsel van de koe) en bevat veel organische stoffen maar weinig voeding. Wilt u dus werkelijk bemesten kies dan een complete (organische) mest.

Planten hebben voeding nodig voor de groei, bloei, kleur, en weerstand. Opname van de voeding komt via organische mest of minerale meststoffen binnen. Voor de plant maakt dat geen verschil. Die kan elk element slechts in een specifieke verbinding opnemen. Zo wordt stikstof opgenomen in de vorm van bijvoorbeeld nitraat, dat van nature in de bodem voorkomt.

De aanvoer van voedingsstoffen is niet altijd voldoende voor een goede en gezonde groei. Per seizoen zijn er verschillende verhoudingen nodig. De aanvoer moet uitgebalanceerd zijn en een aanvulling op de reeds in de grond aanwezige voedingsstoffen.

Kom langs in onze winkel!

Greate Buorren 32
9263 PM Garyp
0511 – 52 14 19
info@elzingagaryp.nl

Neem contact met ons op!

Volg ons op Facebook!