Greate Buorren 32, 9263 PM Garyp | 0511 - 52 14 19 | info@elzingagaryp.nl

Afrastering

Als u in uw weiland uw geliefde dieren wilt laten grazen komt meteen de vraag aan bod: welke afrastering is het meest geschikt voor de wei? 

Er zijn verschillende soorten afrasteringen en welke type het meest geschikt is, blijft afhankelijk van welke dieren er in de weide gehouden gaan worden. U kunt zich voorstellen dat een wei met schapen hele andere eisen stelt aan de afrastering dan een wei met bijvoorbeeld koeien en stieren. Daarnaast speelt de vraag of de afrastering permanent of verplaatsbaar moet zijn ook een belangrijke rol in de materiaalkeuze. 

Houten hekwerk
Deze vorm van afrastering wordt met name gebruikt als afrastering aan de kant van de erfscheiding, maar is uiteraard ook zeer toepasbaar om uw land in percelen te verdelen. Als u dieren binnen de afrastering wilt houden, is een sierhekwerk minder veilig, omdat hier vaak punten in verwerkt zijn en de afstand van de spijlen kan een onveilige situatie opleveren voor de poten of benen van uw dieren. Een houten hekwerk daarentegen is prima geschikt om bijvoorbeeld paarden binnen de omheining te houden. Het is verstandig, als u dieren binnen deze afrastering wilt houden, om het hekwerk te combineren met een elektrische afrastering. Dit verlengt de levensduur van uw hekwerk en voorkomt aanvreten. 

Gaas

Een afrastering van gaas is in verschillende hoogten en soorten verkrijgbaar, eventueel gecombineerd met een metalen raamwerk. Voor een langere levensduur van uw gaas en de veiligheid van de afrastering, adviseren wij u om de afrastering van gaas te combineren met een elektrische omheining. Met de isolatoren van schrikdraad kunt u zelf bepalen op welke afstand van het gaas u het schrikdraad, schriklint of schrikkoord wilt bevestigen. 

Kom langs in onze winkel!

Greate Buorren 32
9263 PM Garyp
0511 – 52 14 19
info@elzingagaryp.nl

Neem contact met ons op!

Volg ons op Facebook!